Yükleniyor

Kurumsal

Kaplam Otomotiv Plastik San. ve Tic. A.Ş.

Etik

Kaplam A.Ş., tüm iş ve eylemlerinde; yasalara, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeleri’ne (Global Compact) uymayı, doğruluk ve dürüstlük esasları çerçevesinde hareket etmeyi, hesap verebilirliği ve açıklığı ilke edinmiştir.

Şirketimizin kuruluşundan bu yana benimsediği etik ilkeler, Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe giren Etik Politikası ile kurumsallık kazanmıştır.

Şirket genelinde Etik Politikası ve İş Etiği İlkelerine uyumu sağlamak üzere tasarlanan organizasyon yapısı içinde Etik Kurulu oluşturulmuştur.

Etik kuralların ihlal edildiğine dair şikâyet ve bildirimleri soruşturmak ve çözüm geliştirmek Kaplam A.Ş. Etik Kurul’un sorumluluğu altındadır. Etik Kurulu, Kaplam A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı'na bağlı olarak çalışır ve incelemeler İnsan Kaynakları ve İdari İşler Departmanı tarafından yürütülür. Kaplam A.Ş. çalışanlarının veya üçüncü şahısların Etik Kurulu’na bildirimleri saklı tutulur.

Soru ve bildirimlerinizi aşağıdaki kanalı kullanarak Kaplam A.Ş. Etik Kurulu’na iletebilirsiniz:

Bütün etik bildirimleri gizlilik esaslarına uygun bir şekilde değerlendirilir.

Tabi olunan Mevzuat, Kaplam A.Ş. Etik Politikası, Kaplam A.Ş. İş Etiği İlkeleri ile Şirketimizin diğer politika ve prosedürlerine aykırı olduğunu düşündüğünüz her durumla ilgili e-Posta Adresi - "etikkurul@kaplam.com.tr "; Etik Web Sitesi - İletişim linkinden bize ulaşabilirsiniz.

Etik İletişim