Yükleniyor

AR-GE ve Tasarım Merkezi

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi


Kaplam Tasarım Merkezi 2020 yılında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.

Horizon Avrupa çağrılarına üyesi bulunduğumuz inovasyon networkleri vasıtasıyla teknoloji hızlandırıcı ve son kullanıcı olarak Avrupa’nın tüm coğrafyalarına yayılmış konsorsiyum ortakları ile katılıyoruz.

Sürdürülebilir bir dünya ve iklimin korunması adına Yeşil Mutabakat politikalarını destekleyici tüm çağrılara otomotiv dünyasının etkili proje devreye alan bir Tier 1 üreticisi olarak tüm heyecanımız ve kararlılığımızla katkı sunmaya devam edeceğiz. Merkezde; Tasarım ofis, laboratuvar ve prototip üretim atölyesi bulunmaktadır. Şirket stratejileri doğrultusunda dünyada geliştirilen yenilikçi teknolojileri, yeni ürün ve proseslerine uyarlayan Kaplam Tasarım Merkezi, gelişimin sürekli olduğuna ve yıkıcı teknolojilerin geleceği şekillendireceğine inanmaktadır. Üniversite, uluslararası enstitü, şirket ve start-up girişimleriyle iş birlikleri, olmazsa olmaz fırsatlar olarak değerlendirilmektedir.

Faaliyetler


 • Otomotiv ana sanayilerinde stratejik co-design partner olarak yeni ürün geliştirme çalışmaları.
 • Savunma sektörü için millileştirme.
 • Araç hafifletme çözümleri için OEM ve hammadde imalatçıları ile tasarım geliştirme ve üretim işbirliği.
 • Yenilenebilir Enerji - Rüzgar Enerjisi küçük ölçekli türbin geliştirme.
 • Yeni mobilite çözümleri konusunda ürün geliştirme.
 • Analiz metotları ve yazılımlar kullanarak doğrulama.
 • Yetkin ve gelişmiş laboratuvarları ile malzeme ve ürün doğrulama.

Yeteneklerimiz


3 boyutlu tasarım modellerinin oluşturulmasını müşterilerimizin kendi kullandığı yazılımlarla, doğrulamasını ise güvendikleri simülasyon programları ve paydaşlarıyla gerçekleştiren Kaplam Tasarım Merkezi, müşterilerimize tam zamanında, olgunluk derecesi azami yüksek, tüm riskleri engellenmiş, etkin ve çevik proje yönetimi metotlarını kullanarak sürekli ve güvende hizmet vermektedir.

Proje yönetiminde, sürekli, verimli, firma içinde ve dışındaki paydaşlarımızla modern iletişim kanalları etkin bir biçimde kullanılmaktadır.

Profesyonel insan kaynağımız, sektörümüz için gerekli tüm yetkinliklere sahiptir. Yetkinliklerin gelişimi için hazırlanan programlar ve eğitimler sayesinde kendilerini sürekli güncellemeye devam etmektedirler.

Simülasyon


 • Modal analiz
 • Yapısal ve fatik analiz
 • CFD analizi
 • Terminal analiz
 • Akustik analiz

Tasarım


 • 3D ve 2D CAD
 • CAM

2022 - 2027 yılları için Kaplam Tasarım Merkezi yatırımlarında bütçelenen ve içselleştirilmesi düşünülen yukarıdaki analizler halihazırda paydaşlarımızın çok değerli destekleri ile gerçekleştirilmektedir.

Test


 • Klimatik Kabin
 • 3 Boyutlu Ölçüm Cihazı
 • Yanma Hızı Testi
 • DSC (Differansiyel Taramalı Kalorimetre)
 • Renk Ölçümü
 • HDT & Vicat Sıcaklığı Tayini
 • Akma İndisi Tayini
 • Kopma-Uzama-Eğme Tayini
 • İzod/Charpy Darbe Dayanımı Testi
 • Çentik Açma Cihazı
 • Shore A-D Sertlik Tayini
 • Etüv • Yoğunluk Tayini
 • Katkı Testi
 • Nem Tayini
 • Parlaklık Ölçümü
 • Işık Kabini
 • Kalıcı Deformasyon
 • Alüminyum Kaplama Testleri
 • Kimyasala Dayanım Testi
 • Topraklandırma ve Temizleme Testi
 • Serbest Halde Darbe Dayanım Testi
 • Koku Testi