İK Politikamız

· Organizasyonel Geliştirme Herkes İçin Eşit Fırsat
· Seçme ve Yerleştirme Doğru İşe Doğru İnsan Almak ve Atamak
· Ücret Yönetimi Eşit İşe Eşit Ücret
· Performans Yönetimi Başarıya Bağlı Liyakat
· Ödüllendirme Zamanında Tanıma ve Takdir
· Endüstri İlişkileri Çalışma Barışının Sürekliliğini Sağlayarak Verimliliği Arttırmak
· Eğitim ve Gelişim Planlama Herkes İçin Gelişim İmkanı Sağlamak
· İletişim

Zamanında Doğru Bilgilendirme, Süreçlerin Tanıtımı ve
Organizasyonu

İş Başvuruları

 

Kaplam Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye başvurular mektup, e-posta, internet sitesi yoluyla olduğu gibi, çalışanların ya da danışmanlık şirketlerinin önerileri gibi farklı kaynaklardan da iletilebilir.

 

İletilen tüm başvurular, İnsan Kaynakları veritabanına kaydedilir. Yıllık yapılan işgücü planlaması doğrultusunda pozisyon açığı olduğu takdirde, bu veritabanından araştırma yapılarak, iş tanımları ile gerekli niteliklere uyan adaylardan bir havuz oluşturulur.

 

Kaplam A.Ş. vizyon, misyon ve ortak değerlerine uygun olmanın yanı sıra, Kaplam A.Ş temel yetkinliklerine ve pozisyonun gerektirdiği iş ailesi yetkinliklerine uygunluk, aday seçiminde aranan temel kriterlerdir.

 

Staj Olanakları

 
Halen okumakta olan öğrencilerin staj yapmalarına olanak tanıyarak bilgi ve becerilerinin aktarılmasını ve geliştirilmesini sağlamak; dolayısıyla iş hayatına kalifiye insanların katılmasına katkıda bulunmaktır.

Stajyer Öğrenci Seçme – Yerleştirme Kapsamı

 Kaplam A.Ş.’ye staj başvurusu yapan, 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu kapsamındaki meslek liseleri ve dengi okullar ile staj zorunluluğu olan ve/veya yüksekokullarda öğrenim gören öğrencilerin, en fazla 1 yıl, en az 1 ay süreyle, Kaplam A.Ş.‘nin ilgili birimlerdeki staj yapma sürecini kapsamaktadır.


Tel: +90 (224) 671 84 82      Faks: +90 (224) 671 84 83      E-posta: info@kaplam.com.tr                                                       Tüm hakları Kaplam A.Ş.’ye aittir.