English
ÇEVRE / ISG POLİTİKAMIZ

   Kaplam San. ve Tic. A.Ş. Üst yönetimi ve tüm çalışanları ile ortak hedefi;  üretim ve hizmet faaliyetlerinin tüm aşamalarında, kuruluşumuzun, çalışanlarımızın ve toplumun beklenti ve gereksinimleri ile uyumlu olarak;  Çevre / ISG Yönetim Sisteminin şartlarına uygunluğu sağlamak ve etkinliğini sürekli iyileştirmektir. 
 
   Sarıbademler Mh. Paşaçayırı Mevkii No:31 Karacabey/Bursa adresinde Enjeksiyon Kalıplama ile Plastik Parça İmalatı, Montaj ve Alüminyum vakum Kaplama İşlemleri  faaliyetlerinde bulunan KAPLAM A.Ş. bu hedefe ulaşmak amacı ile aşağıdaki ilkeleri belirlemiştir: 
 
• Üst yönetimce desteklenen ve tüm çalışanlarca benimsenen ve uygulanan, denetlenen, gözden geçirilen, ilgili tarafların izlemeleri için açık ve sürekli iyileştirilen bir Çevre / ISG Yönetim Sistemini sürdürmek; 
 
• Çevre / ISG ile ilgili yasal gereklikler olmak üzere, tüm müşteriler ve etkileşimde bulunulan diğer kuruluşların gerekliliklerini yerine getirmek; 
 
• Öncelikli plastik atıklar olmak üzere tüm atık miktarlarını, çevreye olan etkilerini kontrol altında tutarak ve azaltılmasını sağlayarak kirliliği önleme çalışmaları yapmak, çevrenin korunmasını sağlamak;
 
• Faaliyetlerindeki ISG ile ilgili tüm tehlikelerin tanımlanması, risklerin değerlendirilmesi ve sürekli azaltılması için kontrol tedbirlerinin alınmasını sağlamak;
 
• İş kazaları ve meslek hastalıklarının “0” olduğu, iş kazalarına sebep olabilecek olayların analiz edildiği ve sürekli azaldığı çalışma ortamına ulaşmak için faaliyetler planlama ve gerçekleştirmek;
 
• Etkin kullanım, geri kazanım ve yeniden değerlendirme faaliyetlerini özendirip, destekleyerek, enerji ve diğer doğal kaynakların tüketimini en aza indirgemek; 
 
• Tüm çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin çevresel, iş sağlığı ve güvenliği duyarlılığını, eğiterek ve bu yöndeki çalışmalarını destekleyerek arttırmak; 
 
• Mümkün olduğunca tüm faaliyetlerde daha az olumsuz çevresel etkiye sahip, daha fazla geri dönüşümlü hammadde ve teknoloji kullanmak.

 
Tel: +90 (224) 671 84 82      Faks: +90 (224) 671 84 83      E-posta: info@kaplam.com.tr                                                       Tüm hakları Kaplam A.Ş.’ye aittir.